interiørpsykolog Tone Solli

Klinisk psykologspesialist NPF | telefon +47 98 82 11 21 | send epost

Brukerrapport fra Irene & Geir Pilotprosjekt
juni 2005- september 2006

Interiørpsykologi – hva er det?

Geir skriver:
Hva er en interiørpsykolog?

For meg fremstår interiørpsykologi som en prosess som ivaretar en persons utviklingsbehov. Det handler mye mer enn å skaffe seg en bestemt lampe, farge på vegg eller form på et bord etc. Interiørpsykologen skal ikke velge løsninger selv, eller i samhandling med en oppdragsgiver manipulere frem sine egne ønsker for det ferdige resultatet. Interiørpsykologens rolle er å bidra til kreativ utveksling slik at en oppdragsgiver blir med å eie resultatet. Det er viktig. De fleste personer som ønsker profesjonell hjelp, er gjerne bevisst på at de ønsker et godt resultat, og ett som en selv kan stå inne for. Og med en god prosess kan resultatet bli like mye selvutvikling som bra interiør.

For par som skal finne nye interiørløsninger blir slike prosesser viktige. Valg av interiør kan være rene politiske prosesser i et parforhold. Valg av ny sofa kan bli rene slagmarken om forholdet er ubalansert i andre deler av samlivet. Kampene kan være mer eller mindre ubevisste. Dermed kan en utenforstående med kompetanse på kun de praktiske løsningene, lett lage mer ugagn enn lykke. Parter (mennesker) i et hjem har vanligvis ulike behov. Vikarierende motiver må avdekkes, slik at partene får stå fritt til å fokusere på oppgaven når former, farger og løsninger skal velges. Dette kan ikke skje uten at tid legges ned, og at de involverte får muligheten til reflektere selv. Interiørpsykologen skal jo ikke tre løsninger over oss, eller hindre sunn temperatur å komme frem. Heller tvert imot.

For vår egen del har selve valget av interiørmessige løsninger vært underordnet i deler av prosessen. Økt selvinnsikt, både felles og individuelt har vært vel så viktig som valg av en bestemt sofa. Når denne innsikten er på plass er tiden kommet for de dristige valgene. For oss har prosessen mot ny innsikt vært mest verdifull. Det har gitt økt trygghet og skapt bedre balanse i forholdet. Vi har vært gjennom vår egen biografi, og lært mye om krefter som har virket i underbevisstheten. Prosessen har styrket oss, og gitt oss mye glede. En glede over endring og framgang på flere plan samtidig.

Letthet har vært temaet for valg av interiørmessige løsninger. Tilfeldig? Neppe. Var det ikke nettopp det vi ønsket å tilføre samlivet også?

Irene skriver:
Her kommer mine tanker

Med utgangspunkt i beboernes/familiens eller parets behov startes en endringsprosess interiørmessig, noe som kan være starten på en endringsprosess også forholdsmessig. Mange av de tingene som fungerer og ikke fungerer i parforhold kommer til syne i samarbeidsprosesser der det skal tas konkrete beslutninger om hva man skal gjøre og ikke gjøre. Beslutningen om valg av sofa kan handle om helt andre ting enn bare enn sofa. Interiørprosjektet blir en konkret arena til å få tak i underliggende prosesser i parforholdet. Interiørpsykologen har kompetanse til å bistå endringsprosessene som både skjer på indre og ytre plan.

Det starter gjerne med at interiørpsykologen ut fra familens behov vil være en ressurs til å skape gode rom å leve i for familien. Rom som tar vare på og forener ulike rytmer, hva de enkelte setter pris på å gjøre alene og sammen med andre. Hvordan liker man å ha det når man har gjester og når man er alene eller sammen alle sammen. Mange hus hensyntar for eksempel ikke ulike behov for TV-titting, noe som gjør at TV’en kan være kilde til daglig irritasjon og vedvarende misstemninger i huset. Ofte skal det enkle grep til som ivaretar ulike behov på en kreativ måte.

Gjennom det å også være psykolog har interiørpsykologen kompetanse på å få fram og avdekke de enkelte familiemedlemmenes behov. Behov er mer psykologi enn interiør. Når behovene er avdekket kan hun bistå samarbeidsprosesser der en finner løsninger som ivaretar og møter de enkeltes behov samtidig som fellesskapet blir ivaretatt.

Videre har interiørpsykologen en prosesstilnærming til endringene. En vanlig interiørarkitekt designer/skisser gjerne alle løsningene ferdig på en gang, en interiørpsykolog begynner i en ende, med den endringen som en er helt trygg på for eksempel å male taket. Når det er gjort føler en på det, og etterhvert bestemmer en seg for hva som er neste steg. På denne måten får en anledning til å erfare og ta inn over seg de enkelte endringene, og muligheten til å tenke nytt underveis. Det man tenkte i utgangspunktet var neste steg, kan bli helt forandret når en ser hvordan første steg slo ut. Det blir en kontinuerlig utviklingsprosess som kan gå over lang tid eller kort tid.

Interiørpsykologen blir en katalysator for endringer.

Når det gjelder vår prosess har selve prosessen vært et skritt i retning av en samhørighet i et hus vi ikke har anskaffet i fellesskap. Vårt prosjekt var å skape felles historie på tomten av et annet liv. Fellesskapet har vært sentralt. De sosiale løsningene med sauen, en myk og deilig sofa som omslutter en – er uttrykk for en søken mot samhørighet og fellesskap og trygghet. Et hus for god kommunikasjon og velvære og varme der vi skal oppholde oss. Videre ser jeg at de grepene vi har tatt med å male taket har søkt mot et lett inntrykk både visuelt og funksjonelt – et sommerhus. Den lettheten vi har søkt på et ytre plan er kanskje den lettheten vi også søker etter på et indre plan.

Det har vært så mye som skulle samkjøres i et samliv som startet brått etter ni dagers bekjentskap, med et 15 års samliv og to barn på slepet. Fellesskapet har stått i fokus – mens vi ennå ikke har vært like flinke til å se på de individuelle behovene i like stor grad. Hans behov for å synke inn i film og musikk og bli uforstyrret borte i den, og mitt behov for å ha følelsen av å være alene med blomster og lys rundt meg slik at jeg kan finne roen med bare meg selv og det jeg har lyst til å gjøre som å lese, sy, skrive og kose meg. Det å lage de personlige oasene er også behov som vil utvikle seg etterhvert tror jeg. Også guttenes behov for å ha venner på besøk etc vil komme sterkere inn etterhvert. Så langt er vi veldig fornøyd med de endringene på det indre plan disse ytre grepene har satt i gang. Interiørpsykologens prosesskompetanse setter henne også i stand til å forstå at interiørprosessen kan gå litt i rykk og napp grunnet at det er andre prosesser som krever oppmerksomhet og tid. Hver interiørpsykologiprosess vil få sitt helt eget forløp, og fordelingen på psykologi og interiør vil skifte underveis.

© interiørpsykolog Tone Solli | Webdesign Håndlaget av Snedig design og Ruben Solvang | Logg inn