interiørpsykolog Tone Solli

Klinisk psykologspesialist NPF | telefon +47 98 82 11 21 | send epost

Klikk.no | torsdag 17. februar 2011

Tekst: Alexander Berg  | Foto: Regin Hjertholm, Elisabeth Sperre Alnes og Tone Solli
Også publisert på Dagbladet.no
Les artikkelen | Last ned PDF | Se artikkelen på klikk.no

Det å gjøre et prosjekt sammen kan være et utrolig løft for forholdet, sier interiørpsykolog Tone Solli.

Et godt oppussingsprosjekt kan bli et løft for parforholdet

Har du planer om å innrede, pusse opp eller bygge om? Men samtidig er du usikker på hvordan det skal gjøres i forhold til rommenes funksjoner, familiens ønsker og den personlige opplevelsen av hvert rom. I tillegg krangler kanskje du og ektefellen/samboeren om hvordan det skal gjøres.
Løsningen kan kanskje være å kontakte en interiørpsykolog.
-Som psykolog er jeg dyktig til å snakke med folk og hjelpe dem til å finne ut hvem de er i interiørsammenheng, forteller Tone Solli til Klikk.no. Hun er utdannet klinisk psykolog, har en livslang interesse for interiør og har de siste fire til fem årene jobbet som interiørpsykolog.

Gode relasjoner i et godt interiør

Solli mener at det ligger mye god relasjonsutvikling i et interiørprosjekt.
-Det å gjøre et prosjekt sammen kan være et utrolig løft. Man kan oppdage nye sider ved sin partner, og man finner måter å forholde seg til hverandre på i prosjektet som kan være nyttig i andre sammenhenger.
Hun forteller at det både er par, familier og enkeltpersoner som tar kontakt med henne når det gjelder oppdrag i private hjem.

 

PERSONLIG: Ifølge Tone Solli skal et godt interiør være både praktisk, estetisk og personlig © Foto: Tone Solli

Lytt til den andre

Solli bruker samtale mye i sine prosjekter.
– Det handler om å hjelpe folk til å høre på hverandre og lytte til den andres synspunkter. Og nettopp det med å lytte fremhever hun som et viktig moment i et interiørprosjekt.
– Man har lett for å innta helt motsatte posisjoner i forhold til hverandre, men når de tar seg tid til å lytte til den andre blir de oppmerksomme på ting som stenger, og ofte kan det hende at det kommer frem en tredje løsning, som ingen av dem hadde tenkt på i første omgang. Generelt har jeg veldig mye god erfaring med at folk virkelig ønsker å komme frem til en løsning.

Helhet først

I tillegg til å høre på hvilke ønsker og behov den andre har, er rådet fra Solli å tenke helhet og funksjon først.
– Når man har blitt enige om hovedlinjene i hvordan man vil ha det, kan detaljene få oppmerksomhet.

TV på vaskerommet

Solli er opptatt av at man i innrednings- og oppussingsprosjekter våger å bevege seg ut i ukjent terreng.
– Tenk ville ideer, snu om på bruken av rommene og bytt om på funksjonene. Jeg vet for eksempel om en som har Tv på vaskerommet, der han ser sport og nyheter mens han ordner med familiens skittentøy. Det handler om å tenke utradisjonelt, og det er utrolig mye man kan gjøre i en leilighet eller et hus.

Ulike utgangspunkt

På sine hjemmesider skriver Solli at de som kommer til henne har svært ulike utgangspunkt.
«Noen trenger bare litt hjelp til å komme i gang, mens andre ønsker en samtalepartner og praktisk hjelp gjennom en lengre prosess.»
– Når jeg jobber tenker jeg masse funksjon, og jeg snur og vender på ting til det sitter. Jeg tror nok jeg går litt tettere innpå kundene enn hva en tradisjonell interiørarkitekt gjør, og jeg liker å tenke en del sammen med oppdragsgiverne før jeg setter meg ned og tegner ut 3 D- forslag. Et godt interiør er både praktisk, estetisk og personlig. Disse faktorene skal spille sammen og ikke settes opp mot hverandre.

Lite bevissthet omkring det emosjonelle

Ifølge faglig leder i Rom arkitekturpsykologi, Oddvar Skjæveland, er det lite bevissthet omkring hvordan det fysiske bomiljøet påvirker det emosjonelle.
– Emosjoner er et av de fire hovedmomentene ved en boligs utforming. De andre er funksjon, symbolikk og estetikk, forteller han til klikk.no.
– Det handler blant annet om å skape muligheter for avsondrethet og tilbaketrekning uten bruk av fysiske stengsler som blant annet vegger. Et alternativ kan for eksempel være å benytte seg av nivåforskjeller i boligen, møblering eller bruk av flyttbare skillevegger. Når mor for eksempel setter seg i en god lenestol mot vinduet slipper hun å si at hun vil ha fred.

Soner for tilbaketrekning

Skjæveland mener at mye handler om å være oppmerksom og bevisst på hvordan man påvirkes i et rom.
– Blant annet dreier det som å regulere hva man ser og hører i en bolig, samtidig som det handler om å styre den informasjonen du slipper ut om deg selv, ved å skape soner for tilbaketrekning. Store, åpne rom kan for eksempel skape ønsket avstand ved riktig og avtalt bruk og møblering.

 

 

 

 

 

© interiørpsykolog Tone Solli | Webdesign Håndlaget av Snedig design og Ruben Solvang | Logg inn