interiørpsykolog Tone Solli

Klinisk psykologspesialist NPF | telefon +47 98 82 11 21 | send epost

Helbredende kunst – finnes det?

Arnulf Kolstad, Psykologisk institutt NTNU
Tidsskrift for Norsk Psykologforening. August 2007. Vol 44.
Temanummer: Miljøpsykologi

En tilfreds stemning utløst av estetiske omgivelser, av utseendet til en ting, vil smitte over på det som skjer på stedet, og på menneskene vi er sammen med der. Gleden ved kunsten og utsmykkingen overføres til det bygget inneholder og det som foregår der. Dette kan få stor betydning for holdningen til helsetjenesten og behandlingen som tilbys.

Arkitekturpsykologi: Et nytt arbeidsfelt for psykologer

Oddvar Skjæveland, ROM Arkitekturpsykologi AS
Tidsskrift for Norsk Psykologforening. August 2007. Vol 44.
Temanummer: Miljøpsykologi

I arkitektfagene er det en våknende nysgjerrighet på psykologisk kompetanse. De to viktigste arenaene våre er bolig og jobb, og begge steder har formgivningen en relevans for relasjoner og velbefinnende.

© interiørpsykolog Tone Solli | Webdesign Håndlaget av Snedig design og Ruben Solvang | Logg inn