interiørpsykolog Tone Solli

Klinisk psykologspesialist NPF | telefon +47 98 82 11 21 | send epost

Finn Skårderud: Psykerom

Finn Skårderud Fra divanen | Psykisk helse nr 2/2008

Folk skaper hus. Men hus skaper også folk. Omgivelsene preger oss. Hva da med husene hvor man forventes å bli frisk? Et sinn kan beskrives som et indre rom, som preges av de ytre rommene. Og de ytre rommene formidler verdier og holdninger. Hvor helsebringende er helserommene?

Helbredende kunst – finnes det?

Arnulf Kolstad, Psykologisk institutt NTNU
Tidsskrift for Norsk Psykologforening. August 2007. Vol 44.
Temanummer: Miljøpsykologi

En tilfreds stemning utløst av estetiske omgivelser, av utseendet til en ting, vil smitte over på det som skjer på stedet, og på menneskene vi er sammen med der. Gleden ved kunsten og utsmykkingen overføres til det bygget inneholder og det som foregår der. Dette kan få stor betydning for holdningen til helsetjenesten og behandlingen som tilbys.

Interiørpsykologi – hva er det?

Brukerrapport fra Irene & Geir Pilotprosjekt. (Foreløpig) juni 2005 – september 2006

Irene: Når det gjelder vår prosess har selve prosessen vært et skritt i retning av en samhørighet i et hus vi ikke har anskaffet i fellesskap. Vårt prosjekt var å skape felles historie på tomten av et annet liv.
Geir: Letthet har vært temaet for valg av interiørmessige løsninger. Tilfeldig? Neppe. Var det ikke nettopp det vi ønsket å tilføre samlivet også?

Interiørpsykologisk brukerrapport

Tiri & Edvin | Pilotprosjekt november 2005 – mars 2006

Vi fikk avgjørende hjelp, men sitter allikevel igjen med en god følelse av å ha kommet frem til løsninger som er våre egne. Når vi finner ro og glede i vår nye stue er det ikke bare fordi den er blitt stilig og harmonisk, men også fordi prosessen var morsom, rystende og berikende.

Innovasjon og entreprenørskap

Irene Nygårdsvik, doktorgradsstipendiat Kommunikasjon, NHH Spekulatoriet på Verftet | Bergens Tidende | 5. januar 2006

Innovasjon og nyskapning skjer ofte i møtepunktet mellom ulike perspektiver og tankesett, som tilsynelatende er totalt forskjellig, men som ved nærmere ettersyn viser seg å kunne kobles på nye, interessante og verdifulle måter.

Arkitekturpsykologi: Et nytt arbeidsfelt for psykologer

Oddvar Skjæveland, ROM Arkitekturpsykologi AS
Tidsskrift for Norsk Psykologforening. August 2007. Vol 44.
Temanummer: Miljøpsykologi

I arkitektfagene er det en våknende nysgjerrighet på psykologisk kompetanse. De to viktigste arenaene våre er bolig og jobb, og begge steder har formgivningen en relevans for relasjoner og velbefinnende.

© interiørpsykolog Tone Solli | Webdesign Håndlaget av Snedig design og Ruben Solvang | Logg inn